Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An: Trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào

Đăng ngày 06/06/2019

Sáng 6/6, tại thị xã Cửa Lò, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối ngoại giữa tỉnh Nghệ An với Lớp bồi dưỡng công tác đối ngoại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

lo

Tại hội nghị hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong giao lưu hội nhập quốc tế; tổ chức các hình thức đối ngoại nhân dân và kinh nghiệm quản lý hoạt động đối ngoại nhân…

lo1

lo2

Mục đích của hội nghị nhằm giúp các học viên nước bạn Lào có điều kiện hiểu biết sâu sắc thêm về đất nước, con người Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng với nước bạn Lào; giúp học viên của khoá bồi dưỡng có cơ hội tiếp tục củng cố kiến thức đã học, mở rộng tầm nhìn về đất nước, con người Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng.

Hữu Lương – Ngọc Ánh