Ban thường vụ Thị uỷ tổ chức cuộc họp phiên thường kỳ tháng 5

Đăng ngày 29/05/2024

Sáng ngày 29/5, dưới sự chủ trì của đ/c Bí thư Thị uỷ Phạm Thị Hồng Toan, Ban thường vụ Thị uỷ tổ chức cuộc họp phiên thường kỳ tháng 5. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo, chuyên viên các ban, UBKT, văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi Cửa Lò. Các đ/c uỷ viên BTVTU, trưởng, phó các phòng ban ngành đoàn thể liên quan, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 7 phường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe những nội dung về: Kết quả triển khai, thực hiện các khu quy hoạch thương mại dịch vụ, khu ẩm thực trên địa bàn Thị xã Cửa Lò; Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch, gắn với giải quyết việc làm và xoá nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025” và Tình hình hoạt động tôn giáo và một số giải pháp quản lý nhà nước về tôn giáo vùng đặc thù trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Cửa Lò hiện có 29 khu đất để thu hút đầu tư xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó có 10 khu có các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, 13 khu chưa có các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch và 6 khu đất đã thu hồi của các dự án chậm tiến độ chưa giao cho nhà đầu tư khác. Hiện nay, việc triển khai thực hiện các dự án còn gặp nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu là việc kêu gọi nhà đầu tư, các thủ tục pháp lý và công tác quy hoạch…

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu tham dự, đ/c Phạm Thị Hồng Toan, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ nhấn mạnh: Để triển khai, thực hiện các khu quy hoạch thương mại dịch vụ, khu ẩm thực trên địa bàn Thị xã Cửa Lò trong thời gian tới, UBND Thị xã cần tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ sau, thứ nhất là phân nhóm các dự án, kêu gọi các nhà đầu tư có đủ năng lực xúc tiến nhanh chóng các dự án đã được phê duyệt. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo đúng quy trình, các phường cũng như các phòng ban ngành liên quan cần xem xét vai trò, trách nhiệm của từng ngành, từng đơn vị để chịu trách nhiệm. Tiếp tục kích hoạt các khu dự án đã hoàn thành, thu hồi các dự án không triển khai bàn giao cho các nhà đầu tư khác…

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu và chủ trì hội nghị đã nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch, gắn với giải quyết việc làm và xoá nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025” và Tình hình hoạt động tôn giáo và một số giải pháp quản lý nhà nước về tôn giáo vùng đặc thù trên địa bàn thị xã Cửa Lò./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý