Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò nghe và cho ý kiến lần 2 kế hoạch giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía đông đường Bình Minh

Đăng ngày 22/08/2022

Chiều 22/8, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến lần 2 kế hoạch giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông và tổ chức hoạt động kinh doanh, Kế hoạch chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh năm 2023 đến năm 2025; nghe báo cáo Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 và bàn một số nội dung công tác cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí: Trần Văn Hồng – Phó trưởng phòng tổ chức Đảng – Đảng viên Ban tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, phó chủ tịch HĐND, UBND, trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và Đảng ủy, UBND các phường trên địa bàn.

Tại cuộc họp lãnh đạo UBND thị xã báo cáo kế hoạch giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh trong đó tập trung vào các bước triển khai triển khai thực hiện. UBND thị xã cũng báo cáo nội dung đảm bảo các dịch vụ và quản lý các dịch vụ sau khi giải tỏa các ki ốt đến khi có dự án mới được triển khai. UBND thị xã giao phòng Tài nguyên Môi trường rà soát các khu vực đất trống để cho các hộ thuê kinh doanh. Ngoài đưa ra định hướng kinh doanh trong năm 2023 đến 2025, thị xã sẽ quy hoạch từng khu vực với mặt hàng kinh doanh cụ thể nhằm tạo mỹ quan cho khu du lịch cũng như kế hoạch chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh năm 2023 đến năm 2025. Đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường triển khai thực hiện tốt các nội dung trên.

Sau khi nghe UBND thị xã báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí trong BTV Thị ủy cũng như các phòng, ban ngành, đơn vị và đại diện các phường, đồng chí Bí thư Thị ủy kết luận nhấn mạnh đây là vấn đề sống còn mang tính chiến lược, lâu dài nhằm xóa bỏ tính mùa vụ của du lịch thị xã. Vì thế, vấn đề giải tỏa ki ốt ở phía Đông phải quyết liệt với sự đồng lòng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân thị xã và triển khai gấp rút trong 1 tháng. Trước mắt là thành lập Ban chỉ đạo của thị xã. Các phòng, ban, ngành rà soát, tổng hợp kỹ càng và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch của thị xã; tổ chức gặp mặt chủ các ki ốt. Không bố trí bãi đậu xe ở phía Đông; Đối với công tác chỉnh trang, xác định phải làm đẹp, có điểm nhấn…

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thị ủy còn nghe báo cáo Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 và bàn một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, đảng viên.

                                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh