Ban Thường vụ Thị uỷ Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 8/2023

Đăng ngày 23/08/2023

Sáng ngày 23/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan  – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Ban Thường vụ Thị uỷ Cửa Lò đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8/2023. Đồng chí Trần Văn Hồng – Phó phòng Tổ chức Đảng  – Đảng viên, Ban tổ chức Tỉnh ủy tham dự.

Theo báo cáo của UBND thị xã, qua 2 năm triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa” thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025 đã có 5/9 chỉ tiêu đạt, 4/9 chỉ tiêu dự kiến đạt trong năm 2025. Trong quá trình thực hiện thị xã đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng gia đình, khối và dòng họ văn hóa; xây dựng văn hóa trong cơ quan, đơn vị, công sở, trường học, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã trong giai đoạn mới. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thị xã cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, con người; xây dựng đội ngũ cán bộ làm văn hóa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa; tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác triển khai thực hiện đề án…

Về kế hoạch kích cầu du lịch Cửa Lò mùa thấp điểm năm 2023, hiện thị xã cũng như các phường đã và đang triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thu hút khách như kích hoạt các điểm du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, làng nghề, làng chài, lễ hội truyền thống; kích hoạt các khu ẩm thực; nâng cao chất lượng dịch vụ; chỉnh trang, tu sửa các điểm chêck in; hoàn thiện quy hoạch phía Đông đường Bình Minh sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiến hành kêu gọi thu hút đầu tư. Đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao, hội thảo để thu hút khách…

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, đại diện các phòng ban, đơn vị và các phường đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận về 2 nội dung trên, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các phòng ban ngành, đơn vị, Đảng ủy, UBND các phường tập trung rà soát các nội dung đã triển khai một cách cụ thể, thực chất nhằm đưa ra giải pháp để thực hiện tốt đề án. Trước mắt là tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, ưu tiên những nội dung trọng tâm để thực hiện trước. Đặc biệt là quan tâm hoàn thiện quy hoạch không chỉ về thiết chế văn hóa mà tất cả các lĩnh vực. Nhiệm vụ này phải thực hiện trong thời gian 2 tháng để trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét trong kỳ họp tháng 11 tới.

Về kích cầu du lịch mùa thấp điểm, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các các phòng ban và các phường chủ động xác định rõ thế mạnh của mình để có giải pháp thu hút khách sao cho hiệu quả nhất. Trong đó, tiếp tục quan tâm đến chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường, nhất là khu vực bãi biển, văn hóa trong giao tiếp; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ du lịch. Trong triển khai thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng ban, đơn vị, địa phương, cá nhân và có kiểm tra, giám sát cũng như đánh giá sát thực nhất.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thị ủy nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu; những công trình ưu tiên đầu tư trong 4 tháng cuối năm 2023; công tác triển khai trồng cây xanh trên địa bàn thị xã gắn với một số nội dung của Tổng công ty sữa Vinamilk và bàn công tác cán bộ, đảng viên./.

Hữu Lương – Ngọc Ánh