Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 5/2023

Đăng ngày 25/05/2023

Sáng 25/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan –Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5 để nghe: Kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghe kết quả kiểm tra chuyên đề diện rộng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng thực hiện quy chế làm việc; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghe và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Lê Thanh Long  – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng một số phòng ban, đơn vị liên quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn tham dự. 

Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với tư duy đột phá, đổi mới trong cách lãnh đạo, chỉ đạo, sâu vấn đề, sát cơ sở, gần dân, có trách nhiệm với dân của từng cấp ủy, tổ chức Đảng đã tạo ra được những bước đột phá quan trọng trên các lĩnh vực, cụ thể: Giải tỏa thành công hơn 200 ki ốt kinh doanh phía Đông đường Bình Minh; khai trương mùa du lịch sớm; ban hành quy chế mới trong hoạt động xe điện; nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh; tổ chức thành công Lễ hội Áo dài Hoa Cúc Biển.. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tốc độ giá trị sản xuất bình quân 2,5 năm đạt 9,7%. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 11.235 tỷ. Tổng thu ngân sách qua 2,5 năm đạt 1.815,8 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 2,5 năm là 1.231,5 tỷ đồng. Tốc độ ngành dịch vụ du lịch bình quân 2,5 năm đạt 9%; Tổng lượng khách du lịch đến năm 2022 đạt 3,052 triệu lượt. Giá trị tăng bình quân đầu người năm đến năm 2022 đạt 120,8 triệu đồng/người, tỷ lệ gia đình văn hóa đath 87,8%, số khối dân cư đạt tỷ lệ 92,3%… Công tác cải cách hành chính, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả. Văn hóa  – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị luôn Đảng bộ thị xã quan tâm đúng mức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Qua đó đã tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Bí thư Thị  ủy dành sự ghi nhận và đánh giá cao trước những kết quả mà cả hệ thống chính trị thị xã đã đạt được trong 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, song bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra vẫn còn thấp, chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế có sẵn của thị xã. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại mà Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ VI đã đề ra, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị thị xã, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên cần bám việc, quyết liệt, tâm huyết trong công việc; xây dựng các giải pháp cụ thể, chi tiết trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. Đồng thời, tuỳ vào vị trí địa lý cụ thể, các phường cần tập trung khai thác tiềm năng du lịch gắn với phát triển canh nông, homstay, nhân rộng phát triển làng nghề, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, chú trọng phát triển cảng biển. Đặc biệt, siết chặt công tác an ninh, quốc phòng; huy động sức mạnh nội tại nhằm hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội..

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, BTV Thị ủy còn nghe và cho ý kiến đối với các nội dung: Kế hoạch thực hiện phân khu 7 phường, quy hoạch phía Đông đường Bình Minh, quy hoạch khu ẩm thực; Đề án phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế biển trên địa bàn thị xã Cửa Lò đến năm 2039, tầm nhìn đến năm 2035; Kết quả triển khai, thực hiện Đề án nâng cao nguồn lực lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và bàn về công tác cán bộ./.

Phan Thành- Duy Quý