Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 3/2023

Đăng ngày 27/03/2023

Sáng 27/3, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tiến hành cuộc họp để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh quý 1; Rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hồng – Phó trưởng phòng Tổ chức Đảng, đảng viên – Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND, đại diện các phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã và một số đơn vị liên quan.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn thị xã Cửa Lò ước đạt 3110 tỷ đồng, bằng 24,2% kế hoạch năm 2023, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách ước đạt 80,3 tỷ đồng, đạt 12,36% so với dự toán HĐND thị xã giao, bằng 47,7% so với cùng kỳ năm 2022. Văn hóa xã hội phát triển mạnh, đặc biệt là các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách và nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác chỉnh trang phục vụ năm du lịch 2023 đang được gấp rút triển khai. Trong đó chú trọng vào các công trình điểm nhấn ở phía Tây còn ở phía Đông đường Bình Minh chủ yếu là công trình trang trí điện màu, điện chiếu sáng vào ban đêm. Đối với các điểm vệ sinh, tắm nước ngọt bố trí tạm sẽ giao cho các phường quản lý. Tập trung chấn chỉnh hoạt động xe ô tô điện 4 bánh chở khách theo quy định của pháp luật và Chủ trương Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò đã ban hành.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, trong đó chọn một số khu vực để tiếp tục trồng hoa cúc biển tạo điểm nhấn cho khu vực phía Đông đường Bình Minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tới các tầng lớp nhân dân; Về công tác chuẩn bị Lễ hội du lịch 2023 phải kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ và phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên, phòng, ban, đơn vị liên quan. Đồng chí Bí thư Thị ủy thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng cuối năm 2023 UBND thị xã đã đưa ra.

Tiếp đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn năm 2023; kết quả triển khai, thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND thị xã với UBMTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thị xã giai đoạn 2021 – 2025; Bàn Nghị quyết về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác “Xây dựng Công an phường để xây dựng Công an thị xã Cửa Lò thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Cửa Lò điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và văn minh đô thị”; Thống nhất triển khai Kế hoạch gây Quỹ phát triển du lịch thị xã Cửa Lò; Kiện toàn Ban chỉ đạo cơ sở, Bàn công tác cán bộ, đảng viên, nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

                                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh