HĐND thị xã Cửa Lò giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng và tái định cư các khu đấu giá quyền sử dụng đất

Đăng ngày 01/11/2022

Sáng 1/11, Ban kinh tế – Xã hội, HĐND thị xã Cửa Lò đã có cuộc giám sát công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và tái định cư các khu quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã. Các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy: Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch HĐND; Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã; Hoàng Sỹ Cường – Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Thị ủy cùng đại diện UBMTTQ VN thị xã, Trưởng một số phòng ban liên quan và Trung tâm phát triển quỹ đất Cửa Lò tham dự. Đồng chí Nguyễn Thị Dung – Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy kiêm Trưởng ban Kinh tế – Xã hội  HĐND thị xã chủ trì.

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất Cửa Lò từ năm 2019 đến nay Trung tâm đã được giao làm chủ đầu tư 39 công trình phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất và bố trí tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Trong đó, các năm trước chuyển sang năm 2019 là 11 dự án  nay đã có 4 dự án hoàn thành bàn giao và được phê duyệt quyết toán; 4 dự án đang triển khai thi công dở đang do vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng. Các dự án phục vụ đấu giá và tái định cư các công trình trọng điểm từ năm 2019 đến nay là 28 dự án trong đó có 5 dự án đã hoàn thành, 19 dự án đang triển khai thi công và 44 dự án đang phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. ..

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất Cửa Lò cũng đã báo cáo với Đoàn giám sát về những thuận lợi, khó khăn cũng như phương hướng nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch thực hiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và tái định cư các khu đấu giá  quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã thời gian tiếp theo.

Sau khi các thành viên trong Đoàn giám sát phát biểu một số ý kiến, đồng chí  Nguyễn Thị Dung – Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã Cửa Lò kết luận, trong đó đánh giá cao những kết quả đã đạt được; Đặc biệt là công tác phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, thời gian tới Trung tâm phát triển quỹ đất Cửa Lò cần tập trung khắc phục các hạn chế, tiếp tục phối hợp các cấp ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể triển khai công tác giải phóng mặt bàng để các dự án, công trình được triển khai đúng tiến độ, thời gian quy định.

                                                         Hữu Lương – Duy Quý