Bàn giao 300 sinh viên ngành du lịch cho mùa du lịch 2018

Đăng ngày 23/04/2018

Gần 50 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã được tiếp nhận sinh viên qua đào tạo phục vụ mùa du lịch 2018 tại Trường Cao đẳng du lịch Thương Mại Nghệ An vào sáng ngày 23/4/2018.

dl

Trong lễ bàn giao học sinh sinh viên cho các doanh nghiệp đợt 1 năm 2018, Trường Cao đẳng du lịch Thương mại Nghệ An đã trao trên 300 học sinh sinh viên cho 46 doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã. Tuy nhiên, trong đợt này đã có trên 70 doanh nghiệp đăng ký, nhà trường mới chỉ đáp ứng được gần 50% số lượng, và dự kiến trong tháng 5/2018, nhà trường sẽ tiếp tục bàn giao đợt 2 cho các doanh nghiệp.

dl1

dl2

Việc phối hợp giữa nhà trường và các doanh nghiệp trên địa bàn Cửa Lò đã được thực hiện trong nhiều năm qua, đây không chỉ đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp mà còn tạo việc làm, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm việc cho học sinh sinh viên trong quá trình học tập./.

Mỹ Hạnh