Ban chỉ huy Quân sự thị xã Cửa Lò khai mạc hội thi sáng kiến, cải tạo mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện năm 2023.

Đăng ngày 17/02/2023

Chiều ngày 17/02, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Cửa Lò khai mạc hội thi sáng kiến, cải tạo mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện năm 2023. Các đồng chí: Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng; Trung tá Trần Văn Thảo – Chính trị viên cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng BCH quân sự 7 phường trên địa bàn tham dự.
 Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-BCH ngày 27/01/2023 của Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Kế hoạch số 19, ngày 08/02/2023 của UBND thị xã Cửa Lò về việc tham gia huấn luyện của lực lượng vũ trang thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội thi sáng kiến, cải tạo mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện năm 2023.
Hội thi  là hoạt động được Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò tổ chức thường xuyên hàng năm. Mục đích là kiểm tra đánh giá  kết quả công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và phát huy tinh sáng tạo trong cải tiến, sáng kiến mô hình học cụ, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo. Thông qua hộ thi còn để lựa chọn các sáng kiến, cải tiến mô hình cụ có chất lượng tham gia hội thi tại Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh. Ngoài ra, hội thi còn góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện các chiến sỹ mới thực binh ở đơn vị cơ sở trên địa bàn thị xã đạt hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh