Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Đăng ngày 02/03/2017

Sáng 2/3, thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2017 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò đã luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi nhận lệnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã thực hiện đầy đủ thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

dtap

Trước đó, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, địa điểm, thời gian luyện tập; đồng thời chuẩn bị tốt vị trí trú quân như: đào hầm, hào, công sự chiến đấu; tiến hành ngụy trang cơ động lực lượng cùng với các loại phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc ra khu sơ tán đảm bảo đúng thời gian, an toàn, linh hoạt trong từng trạng thái…

Mục đích của đợt luyện tập nhằm rèn luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khả năng tham mưu của các chủ nhiệm binh chủng ngành trong chuyển trạng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phươnng chuyển vào các trạng thái quốc phòng-an ninnhi. Đây cũng là cơ sở để Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống.

                                                                      Hữu Lương – Duy Quý