Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ số 2 thị xã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đăng ngày 19/07/2023

Chiều ngày 19/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, cụm trưởng cụm 2, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện (VMTD), cụm an toàn làm chủ (ATLC) thị xã tổ chức giao ban cơ sở cụm 2 ATLC 6 tháng đầu năm 2023. Cùng dự có các đồng chí là thành viên ban điều hành cụm 2; Bí thư Đảng ủy, phó Bí thư thường trực, trưởng công an, Trưởng ban chỉ huy quân sự các phường Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Thu, Nghi Tân.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp cơ sở cụm 2 đã tích cực thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp; ban hành và thực hiện các Nghị định, đề án một cách tích cực, nhất là nghiên cứu và thực hiện sâu rộng các tác phẩm của Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chuyên đề năm 2023. Thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; xây dựng mô hình dân vận khéo, tích cực đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có chất lượng; Nâng cao vai trò của HĐND, UBND, phát huy hoạt động của MTTQ, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh… ; Công tác văn hóa xã hội được quan tâm; quốc phòng an ninh được giữ vững, thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội..

Tích cực nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị của địa phương để kịp thời xử lý dứt điểm những tồn tại đã được đại diện các đơn vị chia sẻ. Nhiều giải pháp có hiệu quả đã được các địa phương đưa ra thảo luận tại hội nghị nhằm tạo ra hiệu ứng học hỏi, nhiều cách làm mới và các định hướng cũng được xác định nhằm tăng tốc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu 6 tháng còn lại của năm 2023.

Kết luận tại hội nghị, cụm trưởng cụm số 2, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu các đơn vị trong cụm tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Làm tốt công tác dân vận, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh đấu tranh nhất là đấu tranh trên không gian mạng. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới; Rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy thế mạnh của từng địa phương để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tập trung ngân sách để xây dựng các công trình cơ bản, tận dụng nguồn xi măng hỗ trợ để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Quan tâm chuẩn bị cho năm học mới, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân. Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc, xây dựng cụm cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                    Nguyễn Hương – Duy Quý