Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An làm việc với thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 30/11/2022

Chiều ngày 30/11, dưới sự dẫn đầu của đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi- Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An tại thị xã Cửa Lò đã có buổi làm việc với thị xã về việc thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn năm 2022. Về phía lãnh đạo thị xã có đồng chí: Doãn Tiến Dũng- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở thị xã; các đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở thị xã; cơ quan thường trực BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở thị xã; Các đồng chí Trưởng phòng Nội vụ thị xã, trưởng các ban, ngành đoàn thể thị xã; Các đồng chí trưởng các tiểu ban thực hiện Pháp lệnh số 34/PL- UBTVQH, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 145/2020/NĐ-CP; Tổ thư ký giúp việc BCĐ Quy chế dân chủ thị xã cùng dự.

Năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã Cửa Lò có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thị xã tham mưu Thị ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quy chế dân chủ được triển khai tới các phường theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân. Quyền làm chủ của người dân được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; Triển khai, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Thị xã tổ chức họp định kỳ nghiêm túc; lãnh đạo, chỉ đạo các phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời kiện toàn Ban thực hiện QCDCCS đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú; các phong trào thi đua, công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm, thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả cao. Các chế độ, chính sách, công tác an sinh xã hội cùng một số nội dung mới như: Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, công tác chỉnh trang đô thị; quản lý du lịch; dẩy mạnh phong trào ” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân lắp đặt số nhà được thực hiện tốt. Đặc biệt trong năm 2022, thị xã đã giải phóng mặt bằng thành công 209 ki ốt bãi biển… Thông qua hoạt động thực hiện QCDC ở cơ sở đã nắm bắt kịp thời tình hình trong nhân dân, từ đó có đề xuất lên cấp ủy, chính quyền xử lý và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đạt nhiều kết quả tích cực;  Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời. Trong năm 2022, thị xã đã thực hiện 76 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Tiếp nhận và xử lý 78/78 đơn thư của người dân; Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân ủng hộ phát huy nội lực được 13,9 tỷ đồng, hiến 1.250m2 đất, 8530 ngày công; làm được 217 công trình đường giao thông, mương tiêu thoát nước; xây dựng 17 mô hình giúp nhau giảm nghèo, giúp 26 hộ thoát nghèo; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã, chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế; đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi – Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thị xã Cửa Lò trong năm 2022. Về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thị xã Cửa Lò cần thực hiện một số nội dung trọng tâm, đó là: Tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; Triển khai Luật thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Làm tốt công tác công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Tiến hành tổng kết công tác thực hiện Quy chế Dân chủ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế đặc thù của Cửa Lò; quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân…/.

Phan Thành- Tạ Nhật