Ban chỉ đạo cải cách hành chính phường Nghi Hương triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024

Đăng ngày 12/03/2024

Chiều ngày 12/3, Ban chỉ đạo cải cách hành chính phường Nghi Hương tổ chức hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024. 

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Nội vụ thị xã cùng các ông, bà trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính phường. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính phường Nghi Hương chủ trì.

Ngay từ đầu năm 2024  UBND phường Nghi Hương đã  chủ động triển khai thực hiện các văn bản, Kế hoạch của UBND Thị xã Cửa Lò về công tác cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, ban hành 86 văn bản và phân công rõ trách nhiệm cho các bộ phận, thành viên liên quan; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, UBND phường đã bố trí 01 hòm thư góp ý tại phòng giao dịch “Một cửa”, 02 bảng tin niêm yết thông báo, cập nhật các chủ trương, chính sách mới và 3 bảng tin tuyên truyền Đề án 06 về dịch vụ công trong giải quyết TTHC nhằm giúp các doanh nghiệp, nhân dân thuận tiện trong việc tra cứu, cập nhật thông tin. Cơ chế một cửa trên  các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, hộ tịch được triển khai thực hiện tốt, đúng quy trình. UBND phường cũng đã sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức phù hợp năng lực, trình độ để đảm nhiệm lĩnh vực được phân công phụ trách. Nhờ đó, trong 3 tháng đầu năm 2024 đã có 403 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, trong đó: Lĩnh vực địa chính – Xây dựng – Đô thị: 107 hồ sơ; Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch: 286 hồ sơ; Lĩnh vực chính sách: 10  hồ sơ đều được giải quyết và trả đúng hạn, không có hồ sơ chuyển quá hạn. Việc thực hiện thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, mô hình “Ngày thứ 7 vì dân” trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện đăng ký hộ tịch, chứng thực lưu động, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại UBND phường Nghi Hương được duy trì và thực hiện ngày một hiệu quả.

Có được kết quả này là nhờ Đảng ủy và Ban chỉ đạo cải cách hành chính phường Nghi Hương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ…

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác  cải cách hành trong 9 tháng cuối năm 2024. Trọng tâm là nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, nhất là các phần mềm quản lý, giải quyết công việc cho người dân: Phần mềm Quản lý hộ tịch, Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý văn bản theo Đề án chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng  phòng Nội vụ thị xã Cửa Lò đánh giá cao những kết quả về công tác cải cách hành chính phường Nghi Hương  đạt được trong thời gian qua; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính cho chính quyền địa phương  mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường.

                                                             Hữu Lương – Tạ Nhật