Ban chấp hành Đảng bộ Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 12

Đăng ngày 29/12/2021

Sáng ngày 29/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát và một số vấn đề quan trọng khác. Cùng dự có các đồng chí trong BTV Thị ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, trưởng một số phòng ban, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và cho ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy; Bàn bổ sung chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành; nghe và cho ý kiến về chương trình công tác năm 2022 của BTV Thị ủy; Nghe kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân BTV Thị ủy năm 2021.

Trên cơ sở khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát chính là nâng cao tính kỷ luật, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá về sự tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các cơ sở đảng sau khi được kiểm tra thì cần xây dựng chương trình hành động để khắc phục; Tăng cường tham mưu và rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt trong năm tới. Bên cạnh đó cũng ghi nhận những ý kiến bổ sung của đại biểu vào nội dung chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành để quá trình chỉ đạo, điều hành của BTV, BCH đạt hiệu quả tốt hơn, nội dung có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Nhất trí với kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban thường vụ Thị ủy, các đại biểu mong muốn trong những năm tiếp theo, BTV sẽ có những giải pháp tốt hơn để điều hành, chỉ đạo để tiếp tục phát huy năng lực, sự đoàn kết, thực hiện những chủ trương, đề án hiệu quả để thị xã cùng phát triển nhanh và vững mạnh hơn.

                                                          Nguyễn Hương – Ngọc Ánh