Bà Hoàng Thị Hải Yến tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND phường Nghi Tân, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 28/06/2021

Sáng ngày 28/6, HĐND phường Nghi Tân đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông, bà: Vi Văn Giang- Ủy viên BTV Thị ủy- Trưởng công an thị xã; Chế Đình Sơn- Thị ủy viên- Phó Ban dân vận thị ủy; Trần Hoàng Phương- Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; Lê Xuân Trình- Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã; các vị trong BTV đảng ủy phường; các đại biểu HĐND phường tham dự.

Tại kỳ họp thứ nhất khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu các chức danh theo luật định. Về kết quả bầu cử HĐND phường Nghi Tân nhiệm kỳ 2021- 2026: Tổng số cử tri là 5.673 trong đó số cử tri tham gia bỏ phiếu 5.673 người, đạt tỷ lệ 100%. Số người ứng cử là 35 người với 7 đơn vị bầu cử. Cuộc bầu cử đã được diễn ra một cách dân chủ, công khai, đúng luật và thành công tốt đẹp. Cử tri trên địa bàn phường đã lựa chọn, bầu ra 21 vị đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2016 với tỉ lệ cơ cấu: Nữ 6 người, chiếm tỷ lệ 28,6%; công giáo 3 người, chiếm tỷ lệ 14,3%; trẻ tuổi 6 người, chiếm tỷ lệ 28,57%; tỷ lệ tái đắc của 13 người chiếm tỷ lệ 61,9%; số đại biểu có trình độ đại học và trên đại học là 13 người, chiếm tỷ lệ 61,9%.

HĐND phường Nghi Tân cũng đã trao giấy xác nhận tư cách đại biểu cho 21 vị đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026,  đồng thời xem xét các tờ trình và tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Trưởng, phó  ban và quyết định số lượng các Ban HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026; Xem xét các tờ trình và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sau khi tiến hành các bước theo đúng luật định, HĐND phường đã thông qua các Nghị quyết công bố kết quả bầu cử, cụ thể: Bà Hoàng Thị Hải Yến- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường khóa V tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Lê Văn Phú – Phó chủ tịch HĐND phường khóa V tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND phường cũng đã bầu 04 vị giữ chức vụ Trưởng, phó các ban của HĐND phường khóa VI; thành viên các ban Kinh tế- Xã hội, HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2021. Tiếp đó, kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường. Theo đó, ông Hoàng Thanh Sơn- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa V tiếp tục trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Phạm Thành Vinh – Phó chủ tịch UBND phường khóa V tiếp tục trúng cử chức danh Phó chủ tịch UBND phường Nghi Tân khóa VI,  nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Xuân Tiến-Trưởng công an phường; Hoàng Đức Hùng- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường tiếp tục được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ nhất HĐND phường Nghi Tân khóa VI diễn ra trong thời gian 01 ngày. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu cũng được nghe UBND phường báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghe UBMTTQ báo cáo tổng hợp về xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ nhất, đồng thời dành thời gian thảo luận những vấn đề liên quan trọng và tiến hành thông qua các tờ trình, Nghị quyết của kỳ họp./.

Phan Thành- Nhật Hải