Thị xã Cửa Lò: Tổng kết công tác an toàn giao thông 2011

Đăng ngày 28/03/2014

 

Trong năm 2011 mặc dầu TX Cửa Lò đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, nhưng do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, bên cạnh đó công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên và hệ thống đường giao thông chưa đồng bộ…nên tình hình trật tự an toàn giao thông ở Cửa Lò có nhiều diễn biến phức tạp. Trong năm trên địa bàn TX Cửa Lò đã xẩy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 8 người và bị thương 6 người; va chạm giao thông xẩy ra 29 vụ, bị thương nhẹ 34 người. Cửa Lò là một trong 4 địa phương trong toàn tỉnh có số vụ tai nạn giao thông, số người chết, người bị thương tăng nhiều, trong đó số người chết và người bị thương tăng gấp đôi so với năm 2010.
Trước tình hình đó TX Cửa Lò đã đề ra nhiều giải pháp và biện pháp phấn đấu năm 2012 phải giảm tối đa tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: Giảm số vụ tai nạn, giảm số người chết và số người bị thương. Nhiệm vụ trọng tâm là thắt chặt hơn công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên giáo dục pháp luật về ATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư , xác định mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông là trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội.
Nhân dịp này UBND TX Cửa Lò đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác an toàn giao thông năm 2011./.

Theo: Thanh Bình