Cửa Lò: Phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện Kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường bình minh

Đăng ngày 12/09/2022