12 cô gái Truông Bồn

Đăng ngày 20/09/2013

Còn ghi dấu tích, ngoan cường bạn ơi!
Mười hai cô gái một thời
Mưa bom, bão đạn vẫn lời hát ca
Bám đường, dẫn lối xe qua
Say sưa lại hát, bài ca mở đường
Tuổi xuân, anh dũng, kiên cường
Hiến thân, sức trẻ cung đường mười lăm
Xa xôi cách trở bao năm
Bùi ngùi lại nhớ hang nằm ở đây
Cửa hang chặn lối lấp đầy
Tiếng gào xẻ ruột, rừng cây tro tàn
Nổi đau, chà xát, héo gan.
Nén hương viếng bạn, sao tan nỗi buồn
Mười hai cô gái Truông Bồn
Rạng ngời đất Việt, tâm hồn còn trinh.

Nguyễn Ngọc Thạch