Thủ tục sát, nhập, chia tách trường trung học cơ sở.

Đăng ngày 26/05/2017

Thủ tục sát, nhập, chia tách trường trung học cơ sở.
Trình tự thực hiện * Bước 1: Cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơtạiBộ phận Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặcTrưởng phòng Giáo dục nếu được ủy quyền) đến Cơ sở giáo dục để trao Quyết định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin sáp nhập, chia, tách trường;

– Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định của Điều lệ.

– Đề án tổ chức và hoạt động;

– Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

* Số lượng hồ sơ:    03 (ba) bộ

Thời hạn giải quyết 75 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức;
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo – UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện * Việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;

– Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

– Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;

– Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

* Trường dưới 16 lớp phải sáp nhập (Công văn hướng dẫn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An- áp dụng từ năm học 2009-2010)

Cơ sở pháp lý * Luật tổ chức của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

* Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.