Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị của cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Đăng ngày 22/05/2017

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị của cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Trình tự thực hiện
* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
* Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
– Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định của pháp luật, nếu:
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh lại theo quy định
* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng;
– Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;
– Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.
* Số lượng hồ sơ:             01    (bộ).
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch UBND cấp huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Công Thương thuộc UBND huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã, thành phố….
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí 50.000 đồng/giấy
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
* Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
* Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 16/01/2001 của Bộ Tài chính
donxincapphepxaydung* Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP.