Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực)

Đăng ngày 21/04/2017

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trưởng phòng Kinh tế hoặc Trưởng phòng Công thương (tuỳ địa phương) thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trưởng phòng Kinh tế hoặc Trưởng phòng Công thương (tuỳ địa phương) thuộc UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Tối đa 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mạ đối với doanh nghiệpi: 300.000 đồng Thông tư số 72/TT-LB ngày 08…
2. Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mạ đối với hộ KD cá thể 100.000 đồng Thông tư số 72/TT-LB ngày 08…
3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50.000 đ Thông tư số 72/TT-LB ngày 08…
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép