Ý kiến các nghệ sỹ: Hồng Ánh, Xuân Bắc, Hoàng Dũng, Võ Hạ Trâm về lòng yêu nước

Đăng ngày 16/06/2018

Nguồn: VTV