Vấn đề ” Sống còn”

Đăng ngày 10/09/2022

Trong Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò về “Kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh” mới được Thị ủy Cửa Lò ban hành ngày 25/8/2022, có một cụm từ rất đáng lưu ý: “vấn đề “sống còn”!

Cụm từ này được đặt tại phần chỉ đạo thực hiện công tác giải tỏa và việc tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh. Nội dung như sau: “Xác định vấn đề giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung chỉ đạo thực hiện “thần tốc”, giải tỏa đồng bộ, đồng loạt, nhanh gọn, không có trường hợp ngoại lệ (hoàn thành trong tháng 10/2022); vấn đề chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh năm 2023 đến 2025 gắn với tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh là vấn đề “sống còn” và dài lâu, xóa bỏ tính mùa vụ, hướng đến du lịch 4 mùa. Từ đó, đưa ra lộ trình thực hiện các nội dung, phần việc từng năm phù hợp, hiệu quả”.

Kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh, được Thị ủy Cửa Lò ban hành ngày 25/8/2022.

Về kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh (đã được Báo Nghệ An đăng tải tại bài “Thị xã Cửa Lò thống nhất kế hoạch giải tỏa công trình, ki ốt phía Đông đường Bình Minh), đã trình bày những nội dung công việc thực hiện giải tỏa, việc thực hiện đầu tư, chỉnh trang các tuyến đường nội thị, sân vận động, bãi đỗ xe…; xây dựng mới hai khu ẩm thực ở phường Nghi Thu và Nghi Hòa. Chưa hết, còn thông tin đã rà soát quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn nội thị, xác định có 400 lô đất có lợi thế kinh doanh, để chỉ đạo phòng chức năng và chính quyền các phường, xã liên quan thực hiện nhiệm vụ kết nối chủ sử dụng các lô đất này với hộ đang kinh doanh tại khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, với mục tiêu vừa khai thác hiệu quả giá trị của đất đai, vừa góp phần tạo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách.

Nghĩ rằng, kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh, là để cụ thể hóa đến từng chi tiết nội dung công việc thị xã Cửa Lò sẽ thực hiện. Còn với Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò, là quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò trong “cuộc cách mạng” giải tỏa phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh.

Nói ra suy nghĩ này với một lãnh đạo thị xã Cửa Lò, anh nhắc đến chuyện cách nay hơn một tháng. Ấy là dịp mạng xã hội Facebook có phản ứng khá dữ dội một bài viết ngắn về Cửa Lò của một nhân vật có ít nhiều ảnh hưởng trong giới trẻ. Anh kể, ngay khi bài viết được đưa lên Facebook, đã có cán bộ nêu ý kiến cần liên hệ ngay với người viết để đề nghị xóa bài. Nhưng anh không đồng ý. Vì bài viết ấy, góc nhìn hẹp, phiến diện, câu từ mang tính miệt thị, nhưng dù sao một phần trong đó cũng nêu ra một vài hạn chế có thật ở biển Cửa Lò, nên cần phải nhìn thẳng vào sự thật để mà thay đổi. “Đòn đau nhớ lâu. Có thấy đau, có sợ bị đau thì mới chịu sửa” – anh nói.

Chuyển sang cụm từ vấn đề “sống còn”, anh tập trung về vấn đề đời sống dân sinh. Rằng ở mỗi ki ốt hiện đang kinh doanh trên lâm viên phía Đông đường Bình Minh, bình quân có 10 lao động. Với 209 ki ốt, sẽ có khoảng 2.000 lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động kinh doanh phục vụ du khách, các ki ốt tiêu thụ lượng hàng hóa rất lớn, từ các loại thủy hải sản, rau quả, đồ uống…, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều nghìn lao động trên địa bàn. Rồi trao đổi, giải tỏa toàn bộ công trình, ki ốt trên lâm viên phía Đông đường Bình Minh với mục tiêu Cửa Lò trở thành một đô thị biển hiện đại – xanh – sạch – đẹp là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, đã được ấp ủ từ dăm năm trước, nay đến thời điểm cần phải thực hiện. Nhưng nếu chỉ tập trung cho công tác giải tỏa mà thiếu quan tâm đến việc tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh, sẽ ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của hàng nghìn lao động trực tiếp, gián tiếp này; từ đó, ảnh hưởng không tốt trong công tác phục vụ khách du lịch.

“Vì vậy, công tác giải tỏa phía Đông đường Bình Minh gắn với tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh được Ban Thường vụ Thị ủy xác định là vấn đề “sống còn”, để tập trung thực hiện thành công. Sẽ có những khó khăn, nên tại Thông báo kết luận, cùng với xác định đây là vấn đề “sống còn”, thì còn chỉ đạo việc giải tỏa phải “đồng bộ, đồng loạt, nhanh gọn, không có trường hợp ngoại lệ”. Bản chất là như vậy!”.
Ảnh: Thành Cường