Vai trò của phụ nữ Cửa Lò trong phong trào thi đua yêu nước(Phát sóng NTV:8/3/2021)

Đăng ngày 08/03/2021

Trong thời gian qua, việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị văn minh được các cấp hội  phụ nữ thị xã Cửa Lò hưởng ứng tích cực với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chị em phụ nữ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng khu dân cư ngày càng giàu mạnh hơn.