Cửa Lò khẩn trương triển khai ứng dụng CNTT phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 26/08/2021