Ủy ban nhân dân Thị xã sẻ tổ chức : Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Đăng ngày 19/08/2015

Theo đó, Phòng lao động thương-xã hội, Phòng nội vụ, Phòng tài chính – Kế hoạch, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, Ban chỉ huy quân sự Thị xã, Phòng văn hóa thông tin, Đài truyền thanh-truyền hình và Trung tâm văn hóa-thể thao thị xã được Ủy ban nhân dân Thị xã giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chương trình kịch bản điều hành; Chuẩn bị hiện vật khen thưởng; Chuẩn bị hội trường, trang trí; Thẩm định kinh phí; Cử cán bộ trực tiếp gửi Giấy mời của UBND thị xã đến thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau buổi lễ..

Mục địch của việc tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng”  thị xã Cửa Lò năm  2015 là nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam nói chung, các bà mẹ ở Thị xã Cửa Lò nói riêng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

Dự kiến, Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng”  thị xã Cửa Lò năm  2015 sẻ được tổ chức vào ngày 27/8/2015 tới đây tại Hội trường cơ quan Thị ủy

                                                                   Khắc Giang