Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I

Đăng ngày 08/05/2018

Chiều ngày 8/5, tại thị xã Cửa Lò, Ủy Ban kiểm tra tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát  quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018. Các đ/c Lê Hồng Vinh – Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò chủ trì buổi giao ban. Các đồng chí phó bí thư, ủy ban kiểm tra các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò và các Đảng ủy  trực thuộc cùng dự.

hn

Trong 3 tháng đầu năm 2018, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra tại 2 đơn vị và tiến hành 4 cuộc giám sát tại 13 đơn vị. Ngoài hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy còn giải quyết, xử lý kịp thời nhiều nội dung phát sinh khác.

hn1

hn2

Còn Ủy ban kiểm tra các huyện, thành phố, thị xã trong cụm 1, các đảng ủy trực thuộc đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 298 đảng viên, trong đó có 192 cấp ủy viên, tiến hành giám sát 366 đảng viên và 178 tổ chức đảng. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 292 tổ chức đảng bằng 125% so với quý 1 năm 2017. Kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm đối với 149 đảng viên và 67 tổ chức đảng. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho hơn 200 lượt cán bộ và quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

hn3

hn7

hn10

hn11

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, Hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

hn12

hn8

hn6

Kết luận hội nghị, đ/c Lê Hồng Vinh – Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu UB kiểm tra cơ sở chủ động thực hiện công tác thanh, kiểm tra và xử lý kỷ luật Đảng. Chủ động rà soát các vụ việc nổi cộm để tham mưu cấp ủy triển khai công tác thanh, kiểm tra; Tăng cường công tác giám sát thường xuyên. Chú trọng công tác lưu trữ hồ sơ, tập huấn nghiệp vụ thanh, kiểm tra và gắn trách nhiệm cho cán bộ phụ địa bàn; Đồng thời kiến nghị cấp ủy đảng các cấp tăng cường lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra cũng như quán triệt các văn bản, quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018. Qua đó tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh