Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An hướng dẫn tổ chức bầu cử ngày 23/5 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 19/05/2021