Ứng viên đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cửa Lò tiếp xúc cử tri phường Nghi Hương

Đăng ngày 05/05/2021

Chiều ngày  5/5, tại phường Nghi Hương, 5 vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, bầu tại đơn vị bầu cử số 25 gồm các ông bà: Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Cửa Lò; Lê Bá Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Hoàng Thị Hà Lam – Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Nghi Hải; Hoàng Thăng Long – Phó trưởng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Phan Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chánh Văn phòng Thị ủy Cửa Lò và 7 vị ứng cử đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI,  nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã có cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện UBMTTQ phường Nghi Hương đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Tiếp đó các ứng cử viên  trình bày chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và  đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Cửa Lò khẳng định, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh và trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục tham mưu, đóng góp trí tuệ cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà. Đối với thị xã Cửa Lò, bà Nguyễn Thị Kim Chi cũng hứa sẽ đóng góp xây dựng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở vững mạnh; xây dựng khối đoàn kết trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân cùng thể hiện khát vọng chung, xây dựng đô thị du lịch thị xã Cửa Lò văn minh, hiện đại.

Cử tri phường Nghi Hương đánh giá cao về các ứng cử viên được giới thiệu bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Các cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại của địa phương trong thời gian qua và mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; Thường xuyên gần gửi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của cử tri để phản ánh, đề xuất kịp thời với các cấp ngành và HĐND Tỉnh, HĐND thị xã giải quyết.

Thay mặt các vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 25 và người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI, bà Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Cửa Lò ghi nhận sự thắng thắn, chân thành của các cử tri; Đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất và mong muốn của cử tri,  tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Qua đó, góp phần đưa tỉnh nhà cũng như thị xã ngày một phát triển và xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri.

                                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh