UBND TX Cửa lò thông báo: Tiếp nhận hồ sơ người lao động đăng ký thi tiếng Hàn theo chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021

Đăng ngày 27/10/2021