UBND TX Cửa Lò đối thoại với một số hộ dân liên quan đến dự án đường ven biển đoạn qua phường Nghi Hòa

Đăng ngày 01/03/2022

Chiều ngày 01/03, UBND TX Cửa Lò đã có buổi đối thoại trực tiếp với một số hộ dân liên quan đến dự án đường ven biển đoạn qua phường Nghi Hòa. Đồng chí: Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND TX chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TX; đại diện một số phòng, ban, đơn vị thị xã liên quan; đại diện lãnh đạo phường Nghi Hòa, các hộ dân liên quan cùng dự.

Tại buổi làm việc này, UBND TX đã đối thoại trực tiếp với 3 hộ gia đình, gồm: gia đình ông Nguyễn Trọng Cường, gia đình bà Nguyễn Thị Hường, gia đình bà Nguyễn Thị Tình đều có địa chỉ thường trú tại khối 3, phường Nghi Hòa.

Theo đó, sau khi nghe đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất TX thông qua báo cáo về quá trình diễn biến, quy trình và phương án đền bù giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án đường ven biển đoạn qua phường Nghi Hòa và có liên quan trực tiếp đến 3 hộ dân nói trên; Lắng nghe các ý kiến, đề xuất, kiến nghị cũng như tâm tư, nguyện vọng của 3 hộ gia đình; Các phòng, ban, đơn vị thị xã  trả lời những vấn đề mà các hộ gia đình quan tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng đã đưa ra kết luận, cụ thể: Đối với hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Cường, thị xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan đã tiến hành thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật nhưng gia đình vẫn chưa chấp nhận trả mặt bằng cho đơn vị thi công. Thị xã sẽ không giải quyết thêm bất cứ một yêu cầu bất hợp lý nào từ phía gia đình ông Nguyễn Trọng Cường, đồng thời, yêu cầu gia đình ông Nguyễn Trọng Cường nhanh chóng trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công dự án, nếu gia đình không chấp hành thì từ ngày 05/3/2022, Thị xã sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường hiện đang có tranh chấp 16m2 đất ở với ông Nguyễn Khắc Hậu thì sẽ được giải quyết theo trình tự riêng, đồng thời yêu cầu gia đình bà từ nay đến ngày 05/3/2022 phải nhanh chóng trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công, nếu không thực hiện thị xã cũng sẽ thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tình, đồng chí Phó chủ tịch UBND TX Võ Văn Hùng đề nghị UBND phường Nghi Hòa chi trả đền bù đường 20, cung cấp mặt bằng để gia đình xây dựng nhà ở mới. Các đơn vị liên quan trong ngày mai sẽ xuống vẽ sơ đồ cụ thể trên diện tích đất được đền bù của gia đình, nếu đến chiều mai ngày 02/03/2022 gia đình bà Nguyễn Thị Tình không thực hiện theo phương án tối ưu nhất mà thị xã đã tạo điều kiện thì thị xã sẽ thực hiện phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật.


        Phan Thành- Tạ Nhật