UBND thị xã : Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày 21/08/2020

Chiều ngày 21/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy quyền sử dụng đất và thủ tục một cửa tại bộ phận một cửa UBND thị xã.

Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng quyền sử dụng đất, Văn phòng UBND thị xã, Phòng Tài nguyên môi trường, cán bộ địa chính các phường, Bưu điện thị xã. Các thành phần mời dự đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đại diện Bưu điện thị xã trao đổi về sự cần thiết trong việc liên kết với bộ phận một cửa để trả kết quả giải quyết thủ tục của các cơ quan chức năng cho người dân, bưu điện sẽ thu hộ các lệ phí làm đất, thuế…và cam kết có đủ nhân lực và đáp ứng một cách nhanh chóng linh hoạt nhất.

Để thực hiện có hiệu quả việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường tiếp dân và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lựa chọn các hình thức thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn được thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Đồng chí Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã  yêu cầu VP quyền sử dụng đất, bộ phận một cửa UBND thị xã và các phường tạo mọi điều kiện để liên kết với Bưu điện thị xã thực hiện vấn đề nêu trên và tổ chức tập huấn triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của TW, tỉnh. Ban hành các danh mục, hồ sơ từ khi chuyển nhượng, trao tặng, tách thửa. Đặc biệt, giao các đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết và sử dụng dịch vụ khi cần./.

                                              Nguyễn Hương – Tạ Nhật