UBND thị xã giao ban định kỳ tháng 10

Đăng ngày 09/10/2020

Dưới sự chủ chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, sáng ngày 9/10, UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban định kỳ tháng 10/2020.

09 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị xã Cửa Lò đạt 2,4% so với cùng kỳ. Các nhiệm vụ VH – XH  tiếp tục phát triển đúng định hướng và đạt nhiều kết quả. QP – AN tiếp tục được đảm bảo.

Để triển khai tốt nhiệm vụ trong tháng 10, thị xã tiếp tục đề ra 15 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT -XH , QP- AN, thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản trong 03 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch năm 2020; Tập trung giải quyết vấn đề cử tri quan tâm trước, trong và sau kỳ họp thứ 13; Xây dựng các Đề án thực hiện chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI để triển khai thực hiện….

Giao trách nhiệm cho từng cơ quan, ban, ngành, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Cần quan tâm chuẩn bị tốt buổi gặp mặt các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam với mục đích nhằm tôn vinh cá nhân làm kinh doanh dịch vụ du lịch đối với sự phát triển của thị xã; Quan tâm đến lấy ý kiến của nhân dân và UBND các phường đối với tiến độ, chất lượng các dự án phục vụ cho nội dung họp Ban thường vụ Thị ủy sắp tới; Chuẩn bị chu đáo cho lễ tổng kết du lịch tại các phường và thị xã, trong đó chú trọng tới kế hoạch triển khai du lịch năm 2021, đảm bảo chặt chẽ. Năm  2021 tới đây là năm đầu tiên thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nên trong kế hoạch thực hiện các ban, ngành liên quan cần xây dựng mục tiêu cụ thể, nhất là đầu tư công nhằm tạo bước đột phá trong phát triển KT – XH của địa phương….

Đàm Hiền – Duy Quý