UBND thị xã giao ban công tác Dân số – KHHGĐ 9 tháng đầu năm

Đăng ngày 23/09/2016

Dso

Trong 9 tháng đầu năm 2016, thị xã chỉ đạo các nội dung truyền thông trọng điểm. Kết quả, tổ chức được 150 buổi truyền thông tại cộng đồng, thu hút gần 4.600 lượt người tham gia, 60 buổi truyền thông lồng ghép với Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ chức 24 buổi truyền thông cho các nhóm đối tượng. Thành lập các CLB “gia đình hạnh phúc” tại phường Nghi Hương, Nghi Thu, xây dựng CLB “tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” tại 3 phường Nghi Tân, Nghi Thủy, Nghi Hương.

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại như một số phường như Nghi Hải, Nghi Hương, Thu Thủy gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý sinh con thứ 3 trở lên do phản ứng của đối tượng. Một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm chính sách DS – KHHGĐ đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động tại cơ cở.

Nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo, thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, KH đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Dân số, Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày dân số Việt Nam.//

Thanh Vân – Duy Quý