UBND thị xã Cửa Lò: Tập huấn hướng dẫn lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Đăng ngày 26/10/2015

z baohiem11

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự được quán triệt nội dung các văn bản, chính sách liên quan đến BHYT, trong đó tập trung vào Quy trình lập danh sách đối tượng tham gia BHYT tại UBND cấp phường, xã được hướng dẫn tại công văn số 5510 của Bộ y tế về việc chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT và một số quy định của BHXH về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

Theo đó, UBND thị xã cũng yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan kịp thời phổ biến mục đích, ý nghĩa, đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theo quy định./.

Thanh Vân – Duy Quý