UBND thị xã Cửa Lò giao ban thường kỳ tháng 01/2022

Đăng ngày 05/01/2022

Sáng ngày 05/01, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức phiên họp giao ban phiên thường  kỳ với nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12/2021, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2022; Đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; Việc thực hiện các kết luận của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch tại các phiên họp giao ban và làm việc với các ngành, đơn vị; Kết quả giải quyết thủ tục, hồ sơ tại trung tâm 1 cửa Thị xã, dịch vụ công ích; Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác chuẩn bị tết Nguyên đán năm 2022. Đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị; Các đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã; đại diện MTTQ, các phòng, ban, ngành thị xã; lãnh đạo 7 phường cùng dự.

Trong tháng 12/2021, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân cùng khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.Theo đó, đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn của thị xã; Kinh tế, xã hội phát triển đúng định hướng, thu ngân sách đạt 99 tỷ đồng; Tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt. Ý thức phòng, chống dịch của người dân ngày càng được nâng cao. Số người tiếp cận và được tiêm các mũi phòng Covid 19 trên địa bàn thị xã đạt tỷ lệ cao; Công tác xã hội hóa xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các phường đạt hiệu ứng tích cực; Công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; Công tác tổng dọn VSMT được triển khai đồng bộ; An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo; Quốc phòng- An ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong thực thi nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị thị xã trong thời gian gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu trong thời gian tới các ban, ngành thị xã, các phường cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, cụ thể: Yêu cầu các phòng, ban thị xã và các phường triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã; Tập trung mọi nguồn lực để phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị; Triển khai làm tốt công tác VSMT, chấn chỉnh tình trạng đổ rác thải sai quy định; Tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; Triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; Chuẩn bị tốt nguồn lực để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, khó khó khăn, yếu thế trong dịp tết Nguyên đán sắp tới./.

                                                Phan Thành- Duy Quý