UBND Thị xã Cửa Lò giao ban định kỳ tháng 9/2020

Đăng ngày 07/09/2020

Sáng ngày 7/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò – Doãn Tiến Dũng, UBND Thị xã đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9. Cùng dự có các đồng chí phó chủ tịch Thị xã; lãnh đạo phòng, ban, ngành và lãnh đạo 7 phường trên địa bàn Cửa Lò.

Trong tháng 8, UBND Thị xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai ứng phó với dịch Covid – 19 gắn với phát triển kinh tế, mọi hoạt động trên địa bàn thị xã đảm bảo đúng chủ trương và kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế văn hóa, xã hội phát triển đúng định hướng, ANQP đảm bảo. Tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất giỏi; Làm việc với Chi cục thuế, ban chỉ đạo thu ngân sách thị xã, các doanh nghiệp liên quan để rà soát công tác thu thuế 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm. Trong tháng đã tập trung kinh phí đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, đầu tư công trình trường học và các công trình phòng chống lụt bão, ANQP…

Đối với các phần việc tại thông báo kết luận phiên họp tháng 8 đã được các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xử lý hiệu quả rõ nét. Trong tháng đã ban hành 5 thông báo kết luận, tập trung xử lý 354 văn bản đến của ngành cấp tỉnh, thị xã đã ban hành 425 văn bản các loại để chỉ đạo triển khai,…

Ngoài những kết quả đạt được, trong tháng vẫn còn nhiều tồn tại chưa được khắc phục, đó là: Có 10 nội dung công việc tại các thông báo kết luận vẫn chưa hoàn thành theo đúng thời gian yêu cầu. Một số thủ tục hồ sơ giải quyết cho người dân vẫn chưa đúng hạn, trách nhiệm xử lý chưa cao. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa thật sự nhuần nhuyễn…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị  Doãn Tiến Dũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung giải quyết những phần việc còn tồn đọng, vướng mắc, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; Hoàn thành việc khai thông kênh mương, làm thủy lợi trước ngày 15/9 đề phòng, ứng phó trong mùa mưa bão; Tập trung thu thuế đảm bảo đúng kế hoạch; Triển khai và xử lý tốt công tác bồi thường GPMB, tập trung giải quyết công việc tại dự án đường số 4, đường số 2,..Chỉ đạo tổng kết năm du lịch và xây dựng kế hoạch năm 2021, đặc biệt chú trọng các điểm đến; Tiếp tục ứng phó với dịch Covid -19 trong tình hình mới; Rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất các trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh, chỉ đạo các trường ổn định tổ chức năm học ngay từ những ngày đầu, làm tốt công tác xã hội hoá, quan tâm hơn nữa đến các trường học mô hình trên địa bàn thị xã…/.

Dương Tân – Tạ Nhật