UBND thị xã Cửa Lò ban hành kế hoạch; Thể lệ cuộc thi sáng tác các ca khúc viết về Cửa Lò.

Đăng ngày 10/06/2022