UBMTTQ phường Nghi Hương tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Đăng ngày 05/07/2022

Chiều ngày 05/7, UBMTTQ phường Nghi Hương đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, khoá XXX, nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tiến hành một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Dần- Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị, xã hội, Bí thư, Ban công tác mặt trận  6 khối trên địa bàn tham dự.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, UBMTTQ phường Nghi Hương đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân; Triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Làm tốt công tác phát huy nội lực, xây dựng thành công các tuyến đường cờ, đường điện, đường hoa; Công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn…. hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn… với tổng cộng 257 suất quà. Hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa. Chi trả chế độ hỗ trợ ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cho 925 trường hợp với số tiền 1 tỷ 428 triệu đồng; Thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội, giám sát xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh…

Tại hội nghị, Ban thường trực UBMTTQ phường Nghi Hương cũng đã tiến hành thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình thôi giữ chức UV UBMTTQ phường khóa XXX, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các đồng chí: Đặng Văn Cần,  Nguyễn Viết Trung, Trần Thọ Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Lợi; Tờ trình bầu bổ sung chức UV UBMTTQ khóa XXX, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các đồng chí: Phùng Bá Khôi, Lý Văn Thắng, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Huy Thảo; Tờ trình kiện toàn Ban công tác mặt trận 6 khối trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, đại diện UBND phường Nghi Hương cũng đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của địa phương.

Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp để UBMTTQ phường sẽ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của mình trong 6 tháng cuối năm 2022./.

Phan Thành- Tạ Nhật