TYM phòng giao dịch Cửa Lò bế giảng lớp tập huấn quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đăng ngày 11/09/2020

Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương TYM trụ sở chính và TYM chi nhánh Nghi Lộc, chiều 11/9, TYM phòng giao dịch Cửa Lò đã bế giảng lớp tập huấn quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các đồng chí: Nguyễn Duy Trường – Phó phòng Nghiên cứu-Phát triển Trụ sở chính, Nguyễn Khắc Hải – Giám đốc TYM chi nhánh Nghi Lộc, Phùng Thị Hạnh – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thị xã tham dự.

Trong thời gian 2 ngày 10 và 11/9/2020, 40 học viên là thành viên của TYM phòng giao dịch Cửa Lò được quán triệt các nội dung về quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó nhấn mạnh về nhận thức và ý tưởng kinh doanh như cách lập kế hoạch kinh doanh; Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp; Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp;Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp; Quản trị tài chính, những vấn đề kế toán, thuế khi thành lập doanh nghiệp; Những vấn đề về sáng tạo ý tưởng kinh doanh;  Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, chiến lược, marketing, quản trị dự án đầu tư,  tài chính, sản xuất, quản lý kỹ thuật và công nghệ, chất lượng cũng như những khó khăn của người lao động và doanh nghiệp khi tiếp cận các chính sách của Chính phủ, địa phương đã hỗ trợ sau dịch Covid -19.

Lớp tập huấn này là một trong những hoạt động mục tiêu thực hiện theo Thông tư 05 của Bộ Kế hoạch đầu tư về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và được Trung ương Hội và TYM triển khai đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đặc biệt cho các lao động nữ tại các địa phương.

                                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh