TX Cửa Lò:Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của thủ tướng chính phủ

Đăng ngày 12/10/2016

qtriet

TX Cửa Lò có biên giới trên biển, có bờ biển, hải đảo, có cửa khẩu Cảng Cửa Lò- Bến Thủy. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về KT- CT- QP- AN và đối ngoại. Do vậy, bên cạnh lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, sự tham gia vào cuộc của cấp ủy, Chính quyền địa phương và toàn dân sẽ góp phần hiệu quả trong bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

qtriet1

qtriet2

qtriet3

Thực hiện chỉ thị số 01/CT- TTg ngày 9/1/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, TX Cửa Lò sẽ tổ chức cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới bên cạnh vai trò nòng cốt của các Đồn Biên phòng trên địa bàn.

qtriet4

qtriet5

Các đại biểu thống nhất với kế hoạch triển khai của tỉnh, của thị xã và đề xuất các biện pháp thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề nghị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các văn bản pháp lý về biên giới, gắn với thực tiễn từng địa bàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

                                                   Thanh Bình- Duy Quý