TX Cửa Lò: Học sinh bước vào kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT

Đăng ngày 09/06/2015

thi

Trước khi bước vào môn thi đầu tiên cả 2 Hội đồng coi thi ở Cửa Lò tiếp tục quán triệt quy chế thi cho cán bộ giáo viên để các giám thị và thí sinh nắm rõ và thực hiện nghiêm quy chế thi.

Kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT năm nay thị xã Cửa Lò có 694 em đăng ký dự thi. Tại hội đồng coi thi trường THPT Cửa Lò 1 có 17 phòng thi với 408 thí sinh dự thi. Còn ở Hội đồng coi thi THPT Cửa Lò 2 được bố trí 12 phòng thi với 286 thí sinh đăng ký dự thi.

thi1

Thị xã đã huy động đủ lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng cán bộ y tế và mua sắm các cơ số thuốc để phục vụ kỳ thi.

 Về chỉ tiêu tuyến sinh vào lớp 10 THPT  năm nay 2 trường ở Cửa Lò là 600 em trong khi thí sinh đăng ký dự thi là 694 em. Hơn nữa, các trường đã làm tốt công tác tổ chức ôn luyện các các em trước kỳ thi nên trong buổi sáng nay thi môn văn nên nhìn chung áp lực không lớn.

                       Hữu Lương