Từ 00h ngày 23/11 Nghệ An áp dụng 1 số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh.

Đăng ngày 22/11/2021