Trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An: Bàn giao sinh viên cho các doanh nghiệp

Đăng ngày 19/04/2015

tmz1

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ an còn chú trọng việc liên hệ, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Phương châm của trường là đạo tạo gắn với giải quyết việc làm, đào tạo theo địa chỉ và nhu cầu của doanh nghiệp. Nhờ đó, số học sinh, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp cơ bản có việc làm ổn định.

tmz2

Tại buổi lễ đã có gần 400 sinh viên được bàn giao cho 52 doanh nghiệp làm du lịch đóng trên địa bàn Nghệ An. Điểm khác biệt so với các năm trước là đợt này các sinh viên chủ yếu học năm thứ 2 trở lên nên khi về doanh nghiệp các em sẽ nhanh chóng áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để đáp ứng các nhiệm vụ được giao.

tmz3

Ngoài tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, lãnh đạo trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An còn mong muốn các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết về bố trí vị trí việc làm, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho sinh viên. Qua đó góp phần đưa ngành du lịch tỉnh nhà phát triển vừa khẳng định thương hiệu, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường.

        Hữu Lương-Thanh Bình