Trưởng Ban tổ chức thị ủy Cửa Lò dự ngày hội Đại đoàn kết tại Nghi Hải

Đăng ngày 15/11/2018

Chiều ngày 15/11/2018, đồng chí Hoàng Sỹ Cường – Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Thị ủy cùng đại diện Ban tuyên giáo Thị ủy, UBMTTQ và Hội nông dân thị xã đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Hải Giang 2 phường Nghi Hải.

Tin thang 11.00_21_12_07.Still028

Tin thang 11.00_23_40_03.Still031

Tin thang 11.00_21_40_16.Still029

Trong năm 2018, cán bộ nhân dân khối Hải Giang 2 phường Nghi Hải đã nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nên đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Đến nay toàn khối chỉ có 3 hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, khối Hải Giang 2 cũng đã huy động được 240 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần tạo bộ mặt phố phường khang trang, sạch đẹp.

Tin thang 11.00_23_59_09.Still032

Ngoài biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Hoàng Sỹ Cường – Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Thị ủy mong muốn trong thời gian tới cán bộ, nhân dân khối Hải Giang 2 phát huy tinh thần đoàn kết thi đua xây dựng khối phố văn minh, chăm lo đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Dịp này, đồng chí Hoàng Sỹ Cường cũng đã trao tặng quà của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã cho cán bộ nhân dân khối Hải Giang 2; UBMTTQ thị xã cũng trao 5 suất quà cho các hộ nghèo của khối.

      Hữu Lương – Ngọc Ánh