Trung tâm VHTT &TT tuyên truyền trực quan mừng Đảng mừng xuân, chào mừng ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 13

Đăng ngày 22/01/2021

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng bộ, chính quyền thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như đón mừng Xuân Tân Sửu 2021. Theo đó, đã có 1000 cờ tổ quốc, 20 băng rôn, 100 cờ đuôi nheo, 02 cụm pa nô, 50 áp phích được treo và bố trí khắp các trục đường chính của thị xã.

Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông còn mở các chuyên trang, chuyên mục phát sóng hàng tuần để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Website, facebook…nhằm nêu cao nhận thức về tầm quan trọng của sự kiện này đối với toàn thể đảng viên và nhân dân nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, tạo động lực thôi thúc cán bộ, nhân dân thi đua lao động sản xuất vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững./.

                                                                           Nguyễn Hương – Ngọc Ánh