Trung tâm giáo dục thường xuyên 2 Nghệ An qua 20 năm thành lập (phát sóng ngày 20/07/2020)

Đăng ngày 20/07/2020

Thành lập năm 2000, ban đầu gặp muôn vàn khó khăn nhưng đến nay qua 20 năm xây dựng và phát triển Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 Nghệ An đã có cơ sở vật chất khang trang và trở thành địa chỉ học nghề cũng như các lớp hàm thụ nâng cao cho học viên ở các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.