Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 08/02 đến 06h00 ngày 09/02/2022), Cửa Lò ghi nhận: 106 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2

Đăng ngày 09/02/2022

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 08/02/2022 đến 06h00 ngày 09/02/2022), Cửa Lò ghi nhận: 106 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2, trong đó qua test nhanh sàng lọc đã có 22 ca dương tính cộng đồng gồm :

1- BN NTTH, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: , Nghi Hải, Cửa Lò. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.

2- BN PTAT, Nữ, sinh 2009. Địa chỉ: khối 2, Nghi Thu, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
3- . BN NPTN, Nữ, sinh 2014. Địa chỉ: khối 7, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
4-  BN HTC, Nữ, sinh 1980. Địa chỉ: khối 1, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
5-  BN HVT, Nam, sinh 1962. Địa chỉ: khối 4, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
6-  BN NTT, Nữ, sinh 1979. Địa chỉ: khối 1, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
7- . BN LTT, Nữ , sinh 1965. Địa chỉ: khối 4, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
8- BN VTT, Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: khối 1, Nghi Hòa, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
9-  BN LTL, Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
10-  BN NTL, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
11-  BN HVP, Nam, sinh 1972. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
12-  BN TVN, Nam, sinh 2002. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
13-  BN ĐTN, Nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
14-  BN PQT, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Khối 2, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
15- BN NTD, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
16-  BN NTT, Nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
17- BN LTH, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
18-  BN NVT, Nam, sinh 1969. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
19-  BN TTQ, Nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
20-  BN PTHT, Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
21-  BN NTL, Nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
22-  BN VTLT, Nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Khối 1, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò