Trao đổi với ông Nguyễn Nam Đình –Bí thư Thị ủy Cửa Lò đầu năm 2019 (phát sóng NTV:19/02/2019)

Đăng ngày 19/02/2019