Cửa Lò chung tay thực hiện đề án bảo vệ môi trường (Phát sóng NTV:14/3/2017)

Đăng ngày 14/03/2017